Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Educació Infantil    

El grau en Educació Infantil (240 crèdits ECTS) ha de conferir als titulats competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l'aprenentatge i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l'educació infantil.


Tant el grau en Educació Infantil com el grau en Educació Primària  parteixen d'una estructura de matèries articulada a l'entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l'àmbit psicopedagògic.

El pràcticum docent s'augmenta de manera significativa (42 crèdits ECTS), i passa a ocupar més d'un semestre escolar de treball de l'estudiant.

El percentatge de continguts formatius comuns és del 70% en el grau en Educació Infantil i del 75% en el grau en Educació Primària.