Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Educació Infantil     SegellAcreditacioAQU_GEInfantil_ca

El grau en Educació Infantil (240 crèdits ECTS) ha de conferir als titulats competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l'aprenentatge i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l'educació infantil.


Tant el grau en Educació Infantil com el grau en Educació Primària  parteixen d'una estructura de matèries articulada a l'entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l'àmbit psicopedagògic.

El pràcticum docent s'augmenta de manera significativa (42 crèdits ECTS), i passa a ocupar més d'un semestre escolar de treball de l'estudiant.

El percentatge de continguts formatius comuns és del 70% en el grau en Educació Infantil i del 75% en el grau en Educació Primària.