Inici del Contingut

Informació general

Aplicació de gestió de pràctiques
 
1. Normativa
 
2. Organització

2.1 Requisits previs

  • Pràctiques 1: sense prerequisits
  • Pràctiques 2: Pràctiques 1 / 100 crèdits
  • Pràctiques 3: 52 crèdits matèries didàctico-disciplinàries / Pràctiques 2

2.2 Calendari de pràctiques

 
3. Centres de pràctiques

Carta d'acceptació de centre (només per a Pràctiques 3):

 
4. Informació per als tutors
 
5. Documentació