Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Educació Infantil
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Educació Infantil per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 100
Mat. de formació didàctica i disciplinària (DD) 60
Matèries optatives (O) 30
Pràcticum 44
Treball de fi de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240


Pla d'estudis del grau en Educació Infantil
Optatives ofertades 2019-2020
Prerequisits
Reconeixements del grau Ed. Infantil al grau Ed. Primària
Reconeixements optatives

Guies docents 2019-20

PRIMER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100700 Psicologia del desenvolupament (0-6) FB 1 6
100705 Sociologia de l'educació FB 1 6
100756 L'escola d'educació infantil I FB 1 6
100709 Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents I FB 1 6
100715 Aprenentatge de les ciències socials DD 1 6
100707 Desenvolupament saludable a la infància I FB 2 6
100712 Observació sistemàtica i anàlisi de contextos I FB 2 6
100757 L'escola d'educació infantil II FB 2 6
100721 Música en l'educació infantil DD 2 6
100718 Tècniques d'expressió i comunicació en llengua catalana DD 2 6

 

SEGON CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100722 Arts visuals en l'educació infantil DD 1 6
100719 Didàctica de la llengua i la literatura I DD 1 6
100716 Aprenentatge de les ciències de la natura DD 1 6
100708 Desenvolupament saludable a la infància II FB 1 6
100701 Psicologia de l'educació i de l'aprenentatge FB 1 6
100713 Observació sistemàtica i anàlisi de contextos II FB 2 6
100706 Acció tutorial en l'educació infantil FB 2 6
100703 Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament FB 2 6
100758 Tecnologies digitals en l'educació infantil FB 2 6
100724 Pràctiques escolars I PR 2 6

 

TERCER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100761 Didàctica de la llengua i la literatura II DD 1 6
100759 Aprenentatge de les matemàtiques DD 1 6
100702 Processos psicològics i desenvolupament de la personalitat (0-6) FB 1 6
100762 Expressió corporal en l'educació infantil FB 1 6
100704 Estratègies didàctiques per a l'educació inclusiva FB 1 10
100710 Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents II DD 2 6
100760 Tractament de la informació DD 2 3
100763 Projectes artístics integrats DD 2 3
100741 Pràctiques escolars II PR 2 14

 

QUART CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100764 Pràctiques escolars III PR 1 24
100765 Treball de fi de grau PR 2 6

 

OPTATIVES
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100732 Pedagogia i didàctica de la religió a l'escola OP 2 6
100747 Arts visuals i creativitat OP 2 6
100748 Música i creativitat OP 2 6
100750 Jocs, desenvolupament i aprenentatge OP 2 6
100728 Salut i malestar docent OP 2 6
100737 Escola i territori: L'escola rural OP 2 6
100738 La mirada de la ciència en l'etapa 0-6 OP 2 6
100744 Biblioteques escolars OP 2 6
100746 Els museus, un espai d'aprenentatge per als més petits OP 2 6
100749 Jocs, valors i diversitat cultural OP 2 6
100743 Aprenentatge primerenc de l'anglès com a llengua estrangera OP 2 6
OPTATIVES GESTIONS CREATIVES
100753 Autogestió de l'aprenentatge OP 1 6