Inici del Contingut

Guies docents 2016/2017

Pla d'estudis del grau en Educació Infantil
Optatives ofertades 2016-2017

PRIMER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100714 L'Escola d'Educació Infantil FB Anual 12
100715 Aprenentatge de les Ciències Socials DD Anual 6
100718 Aprenentatge de les Llengües i Lectoescriptura I DD Anual 6
100700 Processos Educatius, Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat (0-6) I FB 1 6
100705 Societat, Família i Escola I FB 1 6
100707 Infància, Salut i Alimentació I FB 1 6
100709 Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents I FB 2 6
100712 Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos I FB 2 6
100721 Música, Expressió Plàstica i Corporal I DD 2 6

 

SEGON CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100716 Aprenentatge de les Ciències de la Natura DD Anual 6
100719 Aprenentatge de les Llengües i Lectoescriptura II DD Anual 6
100724 Pràctiques I PR Anual 6
100701 Processos Educatius, Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat (0-6) II FB 1 6
100706 Societat, Família i Escola II FB 1 6
100708 Infància, Salut i Alimentació II FB 1 6
100710 Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents II FB 1 6
100703 Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament I FB 2 6
100713 Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos II FB 2 6
100722 Música, Expressió Plàstica i Corporal II DD 2 6

 

TERCER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100704 Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament II FB Anual 10
100717 Aprenetatge de les matemàtiques DD Anual 8
100720 Aprenentatge de les Llengües i Lectoescriptura III DD Anual 8
100741 Pràctiques II PR Anual 14
100702 Processos Educatius, Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat (0-6) III FB 1 6
100711 Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents III FB 1 6
100723 Música, Expressió Plàstica i Corporal III DD 2 8

 

QUART CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100742 Pràctiques III PR 1 20
100725 Treball fi de grau PR Anual 10

 

OPTATIVES
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100732 Religió OP Anual 6
100747 Arts visuals i creativitat OP Anual 6
100748 Música i creativitat OP Anual 6
100750 Jocs, desenvolupament i aprenentatge OP Anual 6
100728 Salut i malestar docent OP 2 6
100737 Escola i territori: L'escola rural OP 2 6
100738 La mirada de la ciència en l'etapa 0-6 OP 2 6
100744 Biblioteques escolars OP 2 6
100745 Descoberta de l'entorn natural, social i cultural OP 2 6
100746 Els museus, us espai d'aprenentatge per als més petits OP 2 6
100749 Jocs, valors i diversitat cultural OP 2 6
OPTATIVES GESTIONS CREATIVES
100753 Autogestió de l'aprenentatge OP 1 6