Inici del Contingut

Programes de mobilitat

Programa de pràctiques internacionals

El programa de pràctiques internacionals de la FEPTS té com objectiu realitzar les pràctiques dels graus d'Educació Infantil i Primària a l'estranger. Aquesta convocatòria està dotada amb un ajut econòmic de la FEPTS. Les bases per optar a aquest ajut es publiquen un cop resolta la convocatòria.

 

Altres programes

Coneix tota la informació dels Programes de Mobilitat (ORI)

http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat.html

 

Centres amb convenis signats

Oferta de places Programa de Mobilitat de la UdL: https://udl.moveon4.com/publisher/3/eng